RAAMAAYAN JEE KEE AARTEE

Aartee Shree Raamaayan jee kee.
Gaate Brahmaadi muni Naarad.
Shuk, Sanakaadi, Shesh aur Shaarad.
Gaate ved, puraan ashtdas.
Munijan, dhan, santoŋ ko sarvasva.
Gaate santjan, Shambhu, Bhavaanee.
Vyaas adi kavivarya bakhaanee.
Kalimal haran vaasna: ras pheekee.
Naash rog bhav mool amrit kee.
Keerti sundar Siya ke piya kee.
Vaalmeeki, vigyaan vishaarad..
Kahté Pawansut keerti neekee..1..             uttam
Chhahoŋ shaastra, sab granthoŋ ka: ras..
Saar ansh seema: sab hee kee..2..
Aur Agastya muni vigyaanee..
Kaagbhushundee garud ke jee kee..3..
Subhag singaar mukti yuvtee kee.              sundar
Maata: pita: sab vidhi Tulsee kee.